Cua lột nguyên con 
WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Cua lột nguyên con

Tên sản phẩm: Cua lột nguyên con
Quy cách đóng gói: 1 kg/hộp x 10 hộp/thùng carton