Tuesday, 18 February 2020
WELCOME TO haiviet CORPORATION!

Tin tức Havico

HAVICO – Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017
(04/09/2018)
Havico vinh dự được Bộ Công thương xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017.  
HAVICO - Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2016
(06/02/2017)
Tháng 12/2016 Bộ Công Thương phê duyệt danh sách "Danh nghiệp xuất khẩu uy tín". HAVICO luôn được trao tặng danh hiệu này hàng năm.